اهداف دوره

هدف واقعی این دوره چیست؟

  • تقویت مهارت اسپیکینگ در تمامی زمینه ها
  • ارتقا سطح زبانی داوطلبان
  • بهبود دانش واژگانی و ساختاری
  • رشد سریع مهارت های زبانی در مدت کوتاه با بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی
  • آماده سازی برای دوره های پیشرفته تر نظیر آیلتس یا تافل

این دوره‌ی مکالمه به آموزش چهار مهارت اصلی با تمرکز بر روی مهارت مکالمه اختصاص داده شده است. این دوره بر اساس 20 جلسه برنامه ریزی شده است و طبقه‌بندی دقیق آن به زبان آموزان کمک می‌کند تا در مسیر درست آموزش قرار بگیرند و مطالب جدید آموزشی را با توجه به محتوای قبلی و بعدی با برنامه‌ای پیشبینی شده بیاموزند.

Listening

3 جلسه – 12 ساعت
3 Sessions – 12 hours

Reading

3 جلسه – 12 ساعت
3 Sessions – 12 hours

Writing

3 جلسه – 12 ساعت
3 Sessions – 12 hours

Speaking

3 جلسه – 12 ساعت
3 Sessions – 12 hours

نظرات زبان آموزان

ارتباط با ما

نظرسنجی

شبکه های اجتماعی