دوره خصوصی آیلتس "چهار مهارت"​

دوره های خصوصی چهار مهاتی ایران آیلتس

آیا به یک برنامه منعطف نیاز دارید؟؟ و ترجیح می‌دهید مسير يادگيري خاص خودتان را داشته باشيد؟ و یا حتي می خواهید در برخی از جنبه های خاص زبان مانند اسپیکینگ، رایتینگ و… تمرکز کنید؟ این دوره، مناسب ترین است.

همینطور مناسب برای کسانیکه:

تمایل دارند در کمترین زمان ممکن، به هدف مورد نظر برسند

نیاز به برنامه ریزي شخصی دارند

مجبور به شرکت در کمترین در امتحان رسمی آیلتس در کمترین زمان ممکن اند

و در خارج از کشور یا نقاط دور از پایتخت ساکن هستند

 

و اما خدمات ویژه و خاص تیم ایران آیلتس:

  • ارزیابی مستمر از استاد و دانشجو
  • انتخاب بهترین اساتید متناسب با نیازهاي دانشجو
  • تعیین محتواي آموزشی براساس اهداف، زمان و نیازهاي شخصی زبان آموز
  • طراحی و برنامه ریزي براساس سبک یادگیري شخصی دانشجو
  • تمرکز بر روي نیازهاي زبانی و یا جنبه هاي خاص زبان
  • تقویت اعتماد به نفس و مهارت هاي مورد نیاز
  • تحلیل شخصی عملکرد براساس آزمون هاي ماك بطور منظم
  • نیازسنجی و ارائه خدمات ریزبینانه و اختصاصی
  • جدول زمانی انعطاف پذیر متناسب با برنامه کاري و تعهدات شغلی

اساتید دوره

Listening

3 جلسه – 12 ساعت
3 Sessions – 12 hours

Reading

3 جلسه – 12 ساعت
3 Sessions – 12 hours

Writing

3 جلسه – 12 ساعت
3 Sessions – 12 hours

Speaking

3 جلسه – 12 ساعت
3 Sessions – 12 hours

نظرات زبان آموزان

ارتباط با ما

نظرسنجی

شبکه های اجتماعی